top of page

รับอุปถัมภ์สัตว์

สามารถรับอุปถัมภ์ทางเว็บไซต์ถ้าคุณมี PayPal เท่านั้น (อย่าลืมใส่ชื่อสัตว์ที่ต้องการอุปการะไว้ในช่องคอมเม้นนะคะ)

ถ้าไม่มี PayPal สามารถบริจาคได้ตามบัญชีนี้ 

กสิกรไทย สาขาบิ๊กซี กาญจนบุรี

เลขที่ # 221-2-12560-6

ชื่อ: ณภชนก ทัศนานุตริยกุล (แอดมินกาญจนบุรีสี่ขา)

หมา 1 ตัว ใช้เงินประมาณ 660 บาทต่อเดือนค่ะ

รูปเหล่านี้ถ่ายตอนอยู่ที่อยู่เก่า

bottom of page