top of page
ค่าใช้จ่ายบ้านพักพิง

บริจาค

เงินบริจาคของคุณช่วยบ้านพักพิงในสิ่งต่อไปนี้

อาหารสัตว์

ค่าน้ำ ค่าไฟ

วัคซีนและการรักษาสัตว์

ค่าทำหมันสัตว์

ค่าคนดูแลสัตว์

ทุกบาททุกสตางค์ มีค่าต่อเรา

คลิกที่นี่ถ้าคุณจะบริจาคจากมือถือ

ถ้าบริจาคจากคอมพิวเตอร์ คลิกปุ่มด้านล่าง

PayPal ButtonPayPal Button

ถ้าไม่มี PayPal สามารถบริจาคได้ทางบัญชีนี้

กสิกรไทย สาขาบิ๊กซี กาญจนบุรี

เลขที่ # 221-2-12560-6

ชื่อ: ณภชนก ทัศนานุตริยกุล (แอดมินกาญจนบุรีสี่ขา)

ประเมิณค่าใช้จ่าย

ประเมิณค่าใช้จ่ายสำหรับสัตว์ 150 ตัว ในปีพ.ศ. 2561-2562

bottom of page